Geschiedenis

Bij de start van het schooljaar 1999 – 2000 werd een groep studenten geconfronteerd met de verplichte verwerving van vrije studiepunten. In deze berichtgeving werden een aantal voorbeelden aangedragen waarmee de vrije studiepunten konden worden verworven. Een paar slimme koppen stak hun hoofden bij elkaar om te bepalen hoe die studiepunten konden worden verdiend op een leukere manier. De interesses van een aantal personen werden in de groep gegooid en al snel kwam 1 gezamenlijke interesse naar voren die ook nog eens een mooie binding met de economische opleiding toonde. Na een korte haalbaarheidsstudie werd beleggingsstudieclub Ominor een feit.

De interesse bleek namelijk bij veel personen te spelen, want per 1 januari 2000 zijn we met het (wettelijk) gelimiteerde aantal leden van 25 van start gegaan. De groep bestond voornamelijk uit studenten, maar ook een aantal medewerkers van de HEAO waren als lid toegetreden. Inmiddels is de samenstelling van de groep verschoven naar voornamelijk oud studenten van de HEAO. Om de band met de HEAO zo lang mogelijk in stand te houden, streven we om continu HEAO studenten te werven.