Doelen

Beleggingsvereniging Ominor heeft 3 doelen in haar statuten geformuleerd, te weten:

  1. Winsten te realiseren door middel van beleggen in ruime zin.
  2. Een educatief karakter te geven  aan het 1ste verenigingsdoel.
  3. Het vermogen op te bouwen middels verplichte deelname aan het zogenaamde spaarplan.

De vereniging tracht haar doelstellingen te bereiken door actieve en praktische vorm van beleggen, alsmede het organiseren van lezingen en alle andere middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van haar doelstellingen.