Leden

Bestaande leden kunnen hier bestanden downloaden zoals de statuten, het huishoudelijk reglement en de notulen van de laatste vergadering. 

Update geschiedenis:

12 maart 2017: portefeuille bijgewerkt

3 januari 2017: Portefeuille en participatiestand ultimo 2016 bijgewerkt

12 juni 2016: notulen, portefeuille en participaties bijgewerkt

19 maart 2016: agenda bijgewerkt en notulen toegevoegd

24 februari 2016: laatste twee portefeuilles en participatie stand bijgewerkt

10 november: huisreglement bijgewerkt

16 juni: artikel Genmab toegevoegd onder Research